Zwroty i reklamacje1. Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy kupna sprzedaży między Klientem a firmą Vivo Marek Kachnowicz ul. Mazurska 21/42, 70-444 Szczecin, e-mail: sklep@ubraniemaznaczenie.pl, zwaną dalej Sprzedawcą.

Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od momentu dostarczenia towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia: przesłać wypełniony Formularz Odstąpienia Od Umowy pocztą (decyduje data nadania przesyłki).

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba, że zgodzi się on na inne rozwiązanie. W każdym wypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Towar(y) należy wysłać na adres: Vivo Marek Kachnowicz, ul. Mazurska 21/42, 70-444 Szczecin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli towar(y) zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY2. Wymiana towaru

Jeśli Klient chce wymienić otrzymany towar na inny (np. na inny rozmiar czy kolor), to może to zrobić w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.

W celu dokonania wymiany należy wypełnić Formularz Wymiany Towaru, który znajduje się poniżej.

Sprzedawca potwierdzi Klientowi fakt otrzymania formularza i od razu dokona rezerwacji towarów, które Klient wskazał w formularzu. W przypadku braku dostępności towarów, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. O ewentualnych różnicach w wartości zamówień poinformuje Sprzedawca.

Klient ma 14 dni na poinformowanie Sprzedawcy o chęci wymiany towaru, co rozumiane jest jako przesłanie Formularza Wymiany Towaru (decyduje data nadania przesyłki). Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu otrzymanego towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia Formularza Wymiany Towaru.

Towar w stanie niezmienionym należy starannie zapakować w bezpieczne opakowanie, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Paczkę należy wysłać na adres: Vivo Marek Kachnowicz, ul. Mazurska 21/42, 70-444 Szczecin.

Sprzedawca poniesie koszt wysyłki nowego towaru do Klienta, przy czym forma dostawy będzie taka sama, jaką Klient wskazał w pierwotnym zamówieniu.

Koszt wysyłki odsyłanego towaru ponosi Klient.

Sprzedawca nie odbiera żadnych paczek płatnych za pobraniem.FORMULARZ WYMIANY TOWARU3. Reklamacje

Aby złożyć reklamację należy przesłać na adres sklep@ubraniemaznaczenie.pl pisemną informację o przyczynie reklamacji lub wypełniony Formularz Reklamacji, który można pobrać poniżej. Warunkiem niezbędnym przy reklamacji jest załączenie dowodu zakupu towaru. 

Reklamowany towar należy wysłać na adres: Vivo Marek Kachnowicz, ul. Mazurska 21/42, 70-444 Szczecin.


Koszt wysyłki odsyłanego towaru ponosi Klient.

 
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni.

W przypadku uwzględnienia reklamacji, Klientowi wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Sklep odeśle zareklamowany towar na własny koszt. FORMULARZ REKLAMACJI


go top