Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników Sklepu znajdującego się pod adresem www.ubraniemaznaczenie.pl 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest firma Vivo Marek Kachnowicz z siedzibą w Szczecinie (70-444), ul. Mazurska 21/42, NIP 8512761864.

I. Sposób zbierania danych osobowych

1. Dane osobowe zbierane w Sklepie są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online. Podanie danych osobowych przez użytkownika Sklepu jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji transakcji dokonywanej za pośrednictwem Sklepu.

2. Użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, samodzielnie dokonując zmiany w panelu użytkownika dostępnym po zalogowaniu do Sklepu.

II. Zakres i cel zbierania danych osobowych

1. Użytkownik, który dokonuje zakupu produktów oferowanych przez Sklep rejestruje się i dobrowolnie podaje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, adres do wysyłki, w celu umożliwienia przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży. Operator przetwarza także historię zamówień złożonych przez kupującego. Operator Sklepu nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim.

2. Podczas wizyty w Sklepie system Operatora automatycznie pobiera: adres IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, geolokalizacji, a w przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku Sklepu w wynikach wyszukiwania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki. Dane zapisywane przez serwer Operatora podczas realizowanych transakcji nie mają charakteru danych osobowych.

3. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać usunięcia danych osobowych i/lub zakazać przekazywania danych osobowych innym podmiotom (firmom kurierskim). Żądanie takie prosimy kierować na adres mailowy: sklep@ubraniemaznaczenie.pl lub listownie na adres: Vivo Marek Kachnowicz, ul. Mazurska 21/42, 70-444 Szczecin.

Jednocześnie unformujmy, że przechowjemy dane osobowe użytkownika w trakcie realizowania transakcji, a także po jej zakończeniu w celu dokonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności podatkowych i rachunkowych; dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy; statystycznych i archiwizacyjnych; maksymalnie przez okres dziesięciu lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

III. Kontakt

Za pomocą poczty elektronicznej użytkownikom będą przekazywane: potwierdzenia złożenia zamówienia, informacje o złożonym zamówieniu, prawa i obowiązki klienta, a także informacje związane z przebiegiem procesu reklamacyjnego.

Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera, operator Sklepu będzie go przesyłał za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Wszelkie prośby o zmianę danych osobowych, żądanie usunięcia danych osobowych, prosimy kierować na adres mailowy: sklep@ubraniemaznaczenie.pl lub listownie na adres: Vivo Marek Kachnowicz, ul. Mazurska 21/42, 70-444 Szczecin.

IV. Pliki cookies

Operator Sklepu wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Sklepie, monitorowania ruchu użytkowników w Sklepie i opracowania statystyk dotyczących Sklepu. Pliki cookies pozwalają użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Sklepie.

Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie Sklepu. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem:

http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy

Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Operator Sklepu nie gwarantuje poprawnego działania Sklepu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

V. Zabezpieczenie danych

Operator Sklepu zapewnia, że przechowywane dane są:

   - poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

   - uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

   - adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,

   - dokładne i aktualne,

   - nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

  - przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

   - bezpiecznie przechowywane,

   - nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

VI. Odpowiedzialność

Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec Operatora Sklepu, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

W Sklepie znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron internetowych. Operator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

VII. Dane podmiotu zbierającego dane

Podmiotem zbierającym dane jest firma Vivo Marek Kachnowicz z siedzibą w Szczecinie (70-444), ul. Mazurska 21/42, NIP 8512761864.

VIII. Zmiany w polityce prywatności

Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.ubraniemaznaczenie.pl i wejdą w życie 7 dni po ich ogłoszeniu.


go top